Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming of AVG (de nationale toepassing van de General Data Protection Regulation of GDPR) is onze vereniging bezig om een privacybeleid te formuleren. Zodra dit beleid is vastgesteld, zal het hier online worden gezet. In afwachting daarvan is het bestuur alvast stappen aan het ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel mogelijk te verschonen uit openbare documenten, om toegang tot persoonsgegevens van leden te beperken tot degene die dergelijke informatie moet inzien om de leden deel te laten nemen aan de activiteiten van de vereniging, en om structureel vast te leggen wie welke data mag inzien en waarom.