Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming / AVG (de nationale toepassing van de General Data Protection Regulation / GDPR) is onze vereniging bezig om een overzichtelijke privacybeleid te formuleren. Zodra dit beleid volledig is uitgewerkt, zal het hier online worden gezet.

In afwachting daarvan is het bestuur alvast stappen aan het ondernemen om alle persoonsgegevens zoveel mogelijk te verschonen uit openbare documenten, om toegang tot persoonsgegevens van leden te beperken tot degene die dergelijke informatie moet inzien om de leden deel te laten nemen aan de activiteiten van de vereniging, en om structureel vast te leggen wie welke data mag inzien en waarom.

Er zijn een aantal gegevens die bewaard moeten blijven (bijvoorbeeld namen van (oud)bestuurders en NAW-gegevens van huidige leden), en een aantal gegevens die betrekking hebben op het ledenbestand van het huidige jaar die wij gebruiken voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen, o.a. allergieën. Mocht je op welk moment dan ook inzage willen hebben in de gegevens die wij van jou bewaren, stuur aub een email naar secretaris@ravenskeep.nl ; je ontvangt binnen 24 uur antwoord, en uiterlijk binnen 7 dagen een compleet overzicht. We streven ernaar om dat termijn nog meer te verkorten.

Wij hebben besloten om géén cookies te gebruiken op onze website; daar hoef je in ieder geval geen zorgen over te maken. En we zijn achter de schermen bezig om alle oude gegevens te verschonen die niet meer nodig zijn, en alle nieuwe gegevens zo op te slaan dat ze geen dag langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Mocht je suggesties en/of vragen hierover hebben, horen wij het graag!