Evenementen

NB: Wij zijn nu met winterpauze, waardoor mail minder snel beantwoord wordt – maar leden kunnen nog steeds specials aanvragen!

Agenda 2019

Call 44: 17-19 mei 2019

Call 45: 20-22 september 2019

Kosten

Het is verplicht om lid te zijn van de vereniging als je mee wilt doen aan onze evenementen. Lid zijn houdt in dat jij de vereniging steunt en helpt om door te gaan met het organiseren van deze te gekke evenementen. Het geeft ons de mogelijkheid te investeren in aankopen van onder andere kostuums, tenten en aankleding voor de evenementen.
Daarnaast heb je als lid, tijdens de algemene ledenvergaderingen die worden gehouden, inspraak in de richting die de vereniging uitgaat. Het lidmaatschap heeft de duur van een kalenderjaar (dus van januari t/m december) en gaat in zodra je betaalt.
Naast het lidmaatschap betaal je per evenement een evenementsbijdrage. Hiermee worden in ieder geval de kosten gedekt die we als vereniging maken voor het evenement maken, denk aan terreinhuur, overnachtingskosten, vervoerskosten, etc.
Zonder betaling is je inschrijving niet geldig en kan deze vergeven worden aan iemand in de wachtrij die wel al betaald heeft!

Lidmaatschap per jaar = €15,-
Bijdrage per evenement:
Speler = €35,-
Figurant = €25,-
Kinderbegeleider = €25,-
Spelleider = €20,-

Hou er rekening mee dat lidmaatschap per jaar is, en bijdrage per evenement. Vergeet ook niet de kosten voor de zaterdag maaltijd over te maken als je dat hebt aangegeven bij inschrijving.

Het rekeningnummer van de vereniging is 5175945 t.n.v. LRP-vereniging Ravenskeep Adventures.
IBAN: NL59INGB0005175945
BIC: INGBNL2A