Goden en geloven

De wereld Mordath, waarin Ravenskeep zich afspeelt, bevat vele goden. Veel informatie over de goden zal uitgespeeld moeten worden tijdens het spel en is afhankelijk van hoe een speler zijn of haar god aanhangt. 

Raven

Kennis, geheimen, onderzoek, intrige

“Kennis kan men vinden in boeken.
In mijn boeken staan veel wetenschappelijk dingen geschreven.
Maar ik houd ze achter gesloten deuren.
Want ik weet net zo goed als de god Raven dat kennis macht is
en macht zoals deze mag niet misbruikt worden.
Balans is het sleutelwoord om deze machtige woorden te behandelen.
Zonder balans zou er geen zwart of wit zijn maar alleen maar grijs.
Mijn boeken zijn goed verstopt, net als al mijn artefacten
die zulke wonderlijke dingen kunnen doen.”

Topaz en Topal

Balans, geven en nemen, licht en donker

Topaz en Topal zijn broers, een tweeling. Samen staan ze voor de balans.
Zij staan voor het licht en het donker, het goed en het kwaad en het spel des levens.
Voor iedereen die graag balans wil tussen zijn goede kanten en uitdagingen
(want slechte kanten bestaan natuurlijk niet);
last van wisselende stemmingen heeft of rust zoekt in de chaos,
is er de tempel van Topaz en Topal.
Pas wel op bij het binnentreden: als de goden je niet goed gezind zijn,
zou je wel eens kunnen struikelen…

Mortos

Het dood, de ondoden, het hiernamaals

Hé, pst, ik zag je naar die lijken kijken die daar liggen.
Die zien er best interessant uit, hè? Ik ben zelf al een paar jaar bezig met het onderzoeken van de doden en ik kan je verzekeren dat je er een boel van kunt leren. Neem bijvoorbeeld dat verbrande lichaam daar…
Vreselijk om zo te sterven, maar dat zou nog een prima bediende zijn,
mits je hem natuurlijk op de juiste wijze behandelt…
Natuurlijk kan ik je wat interessante dingen leren maar, alleen als je
je bij ons aansluit… Wijd je leven aan het dienen van Mortos
en je hebt een leraar in de kunsten van dood en verderf gevonden…
Ontmoet me vannacht op de begraafplaats en ik zal je je eerste opdracht in zijn dienst geven… We laten ons niet tegenhouden…
zelfs niet door de dood zelf…

Arcanus

Magie, magiërs, magisch onderzoek

“Als je alle kleuren in een cirkel plaatst, dan creëer je de ultieme cirkel.
Alle kleuren vallen namelijk onder het wit van Arcanus.
Deze schone kunst is niet aan alle lieden geschonken
en menigeen kan jaloers zijn. Wie beweert dat zwart ook een kleur is,
die heeft het mis! Als magiër ben je verplicht om goed om te springen met de krachten die ons geschonken zijn door Arcanus zelf.
Mocht je dat niet doen, dan kun je verantwoording afleggen
aan de Raad zelf, op het Magiërseiland.
Ooit heb ik ook een test moeten ondergaan en met knikkende knieën
voor de tafel gestaan terwijl tig paar ogen op me gericht waren,
om te zien of ik de titel magiër wel waard was.”

Hammar

Krijgers, strijd, oorlog

“Jij! Jij lijkt mij wel een trotse krijger!
Kom en vergezel mij in mijn gebed aan Hammar, de oorlogsgod!
Oorlog is een levenswijze. Zonder oorlog zou er alleen maar gepraat worden
en politiek gekonkeld. Wie heeft er nou behoefte aan praten en politiek als je een goed zwaard hebt en een sterke arm om het te gebruiken?
Laat ons bidden voor oorlog, zodat wij kunnen strijden!”

Equinox

Het recht, rechtspraak, wetten en regels

“Equinox heeft jou nodig voor zijn rangen!
Het recht is alles waar het om gaat.
De wet moet gevolgd worden door iedereen ten koste van alles…
onze stadswachten in Ravenskeep zijn zelfs te zachtmoedig.
Als iemand van het rechte pad raakt, moet hij worden gestraft en niet geholpen. Zij zeggen “verdedig de zwakkeren”, wij zeggen “alleen als ze de wetten volgen”. Wie heeft eer en geweten nodig als dat betekent dat de wet ervoor moet worden gebroken? Het staat allemaal in het boek der Wetten en als je niet luistert, zijn wij degenen die het oordeel over je vellen…
Dus… doe je mee of niet?”

Vaine

Schoonheid, plezier en lust

“Laat het bier vloeien… Laat ons drinken op de overwinning op Mortos!
Vaine is niet langer een Cardinal of Death! Laten we drinken op belangrijke gelegenheden of gewoon omdat we er zin in hebben.
Laat de gevoelens van lust en genot overheersen in de uitgaansgelegenheden en laat ons plezier hebben in alles wat we doen en iedere dag zingen en dansen. Wij, de volgers van Vaine, zien de dingen in de ogen van anderen
soms wat erg rooskleurig en worden onverantwoordelijk genoemd.
Toch heeft Vaine vele volgers die hun geloof allemaal op hun eigen manier uiten,
want wat is leven zonder plezier en het nastreven van je eigen schoonheid en perfectie? Dus kom en geniet met ons van de mooie dingen in het leven!”

Noelf

Het cirkel des levens, een natuurlijke dood

“De Cirkel is rond. Leven en dood zijn een. Alles is ontworpen als cirkel.
Het is onze heilige taak de cirkel van het leven te beschermen tegen diegenen die hem plunderen, verkrachten en verdraaien. Alle dingen, planten, dieren en mensen hebben een begin en eind. Wij helpen ieder die steun en hulp biedt aan de natuur der dingen. NOELF is ALLES.
Het leven zelf is ons doel
Broederschap van Noelf
Wij zijn de religie die de cirkel van het leven volgt.
Alle dingen komen en gaan, worden geboren en behoren te sterven.
Wij vechten venijnig tegen diegenen die de cirkel van leven verdraaien, plunderen en verkrachten
Wij bevechten de Ondoden om ervoor te zorgen dat zij hun Cirkel volbrengen.
Wij zijn tegen alle Necromancers, omdat zij slecht bezig zijn.
Wij redden die zielen waarvan de Cirkel gebroken is door verrijzenis.
Wij straffen alle medeplichten aan de daden hierboven.”

Shield

Bescherming, eerlijkheid, dienstbaarheid

“Gegroet reiziger.
U ziet eruit als iemand die wel wat bescherming kan gebruiken.
Wij zijn de volgelingen van Shield de Beschermer…
U heeft niet van hem gehoord?
Wij hebben ons leven gewijd aan het dienen van hem.
De volgelingen van Shield beschermen hen die hierom vragen.
Rijk of arm, sterk of zwak. Wij staan altijd paraat.
Als u nu hier tekent, zullen wij u beschermen tegen de orkbandieten
die verder op staan te wachten. Zij zagen er erg gemeen uit.”

Nana

Het leven, het koesterende moeder, vrede, genezing

“Vrede… Wij volgen Nana, de moedergodin.
Sommigen zeggen dat ze dood is, maar wij weten wel beter.
Als ze echt dood zou zijn, zou deze wereld ook dood zijn.
Kijk om je heen naar al het groen. Nana leeft en zal de vrede overal herstellen.
Je moet niet vechten… Vechten lost geen problemen op.
Heb vertrouwen in haar en ontmoet je vijanden met een lach en een vriendelijke handdruk. Je kan met je zwaard naar ons zwaaien, maar
dat maakt ons niets uit. Als je ons doodt, zullen we sterven voor een groter goed: de genezing van onze thuiswereld.”

Shade

Dieven, duistere daden, geheimzinnige pacten

Een korte passage uit de memoires van Izmael Ironthumb, voormalig Kapitein van de Stonekettle Stadswacht, dat dateert van net voor hij dood gevonden werd in de riolen:
“Dit is een waarschuwing voor alle roekeloze avonturiers: als je denkt dat je alles hebt gehad, word je op een dag bezocht door een sinistere man. Hij introduceert zichzelf als een Priester van Shade, de God die schuilt in de duisternis. In een reflex ging mijn hand naar mijn zwaard, maar de blik in zijn ogen deed mij twijfelen. Hij zei dat hij een deal voor mij had, een aanbod dat ik niet kon weigeren. Ik wist dat Shade degene was die voor de dieven zorgt, maar ik wist ook dat ik echt heel snel geld nodig had na de verliezen in het casino van afgelopen week. Wat als ik alleen maar een paar voorwerpen hoefde te zoeken in een oude kelder of ruïne? Het was een ijdele gedachte, dat wist ik, maar stel je voor… Terwijl ik in mijn dagboek schrijf, jagen ze op me. Ik weet dat ik nog slechts uren te leven heb… Wees gewaarschuwd, avonturier! Wees voorzichtig als je de gelederen van Shade de donkere versterkt, want het zal je grote rijkdom opleveren, maar het zal je ook dood brengen als je hen verraadt!”

Sylvana

Natuur, groei, vruchtbaarheid, dieren

“De onberekenbare Sylvana:
Godin van natuur in al haar schoonheid en wildheid.
Sylvana is het ontembare in alles wat natuurlijk is.
Zij is intuïtie en instinct tegelijk en laat het dierlijke in iedereen
boven komen. Onberekenbaar is ze zeker, zelfs tegen
haar eigen volgelingen, want het recht van de sterkste staat
hoog in haar vaandel”

 

Er zijn nog een aantal kleinere goden ontstaan in de loop der jaren: Pecunia, godin van handel en geld; Murdar, god van moordenaars en wild geweld; Venohm, godin van giftige planten en dieren; en zo nog meer. De goden zijn minder sterk aanwezig in de stad dan in voorgaande jaren, maar ze zijn zeker niet verdwenen.