Ereleden

Artikel 4.4 van de Statuten: “Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelllng van de vereniging op voorstel van bet bestuur, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.”

De ereleden van Ravenskeep Adventures zijn anno 2018 als volgt:

Cees van de Ban             Peter Dik                           Michel Manschot 
Michael Blommaert     Marc Doller                      Hans Manschot
Victor Poederbach       Leon Maurer                   Jacqueline Deurloo
Peter van de Berg         Nouchka Goosen