Vrijwilligers

Bij het organiseren van onze evenementen komt veel werk kijken. Werk dat niet alleen door het bestuur gedaan kan worden, maar wordt opgepakt samen met diverse leden. Om duidelijk te maken welke taken er allemaal zijn binnen onze vereniging en wie die uitvoert hebben we een aantal taakomschrijvingen gemaakt. Deze lijst met omschrijvingen geeft echter geen compleet beeld van al het werk dat achter de schermen wordt verricht. Zo zijn er nog talloze andere leden actief, onder andere bij het verwaardigen van kostuums, props, wapens, het ontwikkelen van regels en richtlijnen, het doen van boodschappen, het op- en afbouwen tijdens de evenementen en nog zeker een tiental meer taken.

Mocht je interesse hebben om je actief in te zetten voor onze vereniging; je bent meer dan welkom! Stuur een berichtje naar secretaris@ravenskeep.nl met wat je graag zou willen doen, dan zorgt zij ervoor dat er contact met je wordt opgenomen door de juiste persoon.

Hoofd spelleiding

 • Aansturing van de spelleiders
 • Plannen en voorzitten van de vergaderingen van de spelleiders
 • Contact onderhouden met het bestuur en Raad van Advies
 • Zorgen voor bezetting GOD tent (dit hoeft hij/zij niet zelf te zijn)
 • Overzicht houden op het verloop van het plot tijdens het evenement
 • Nauw contact houden met het hoofd coördinator NPC’s
 • Er op toezien dat zijn spelleiders de spelers de vrijheid geven flexibel met het plot om te gaan
  Contact onderhouden met hoofdmaterialen: op tijd benodigde props aanvragen
 • Zorg dragen voor de “rode draad” in het plot
 • Aanspreekpunt voor deelnemers buiten het evenement om aangaande plotzaken
 • Samen met een team verzinnen van plot voor het evenement

Deze functie wordt momenteel vervuld door Michel Mansschot

Spelleiding

 • Deelname aan spelleidersvergaderingen
 • Op de hoogte zijn van plot
 • Op de hoogte zijn van de spelregels
 • Op het evenement nauw contact houden met hoofd spelleider
 • Op het evenement nauw contact houden met het hoofd coördinator NPC’s
 • Op het evenement aanspreekpunt voor spelers aangaande speltechnische zaken
 • Indien gewenst plot schrijven voor specials

Deze functie wordt momenteel vervuld door de volgende personen:

De Veld SL-Leden

1 Bart Holsbergen
2 Esther de Wit
3 Joop Wagemaker
4 Marc Doller
5 Marco Engelen
6 Michelle Claus
7 Niels Buster
8 Radboud den Boer
9 Robert Thijssen
10 Suzanne Bakker

De Speciale SL-Leden

11 Danielle Jansen-Sluiter als monster Spelleider (zie hieronder)
12 Luus Bakker in de G.O.D.-tent
13 Katinka Bakker als PA voor de SL’s. Geen spelleider in het spel, maar wel voor alle administratie, de vergaderingen plannen enzovoort.

 

Hoofd coordinator NPC’s

 • Aansturing van de NPC’s
 • Zorg dragen voor de inrichting van de monstertent
 • Beheren van de monstertent tijdens het evenement
 • Sorteren van kostuums aan het eind van het evenement indien kapot en/of vies
 • Benodigde materialen op tijd aanvragen bij hoofd materialen
 • Inhoudelijk op de hoogte zijn van het plotboek
 • Contact houden met het bestuur
 • Contact houden met hoofdspelleiding

Deze functie wordt momenteel vervuld door Daniëlle Jansen-Sluiter


Karakterbeheer

 • Beheren karakterdatabase
 • Beheren papieren karaktersheets tussen evenementen door
 • Verwerking karaktersheets na evenement
 • Controleren dat karakter kloppen en niet “overpowered” zijn
 • Karaktersheets voor evenement gereed maken en uitprinten
 • Enveloppen voor personages vullen met karaktersheet en nodige aanvullende spullen en informatie
 • Helpen bij de in- en uitcheck voor vragen van leden
 • Contact houden met het bestuur (eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur)
 • Contact houden met hoofdspelleiding

Deze functie wordt momenteel vervuld door Katinka Bakker


Hoofd logistiek

 • Eindverantwoordelijke voor de opbouw en afbouw van de 2-jaarlijks Ravenskeep kampeerevenementen.
 • Het hoofd logistiek draagt zorg dat:
 • Hij of een aangewezen persoon voldoende materiaal faciliteert om het kampeer evenement in beginsel mogelijk te maken;
 • Hij of een aangewezen persoon een aansturende functie aanneemt tijdens de opbouw en afbouw;
 • Hij of een aangewezen persoon op de huurovereenkomst van de transportauto staat en deze inzet van één dag voor tot één dag na het kampeer evenement;
 • Hij of een aangewezen persoon een evenementen terrein huurt voor de twee kampeer evenementen per jaar;
 • Hij of een aangewezen persoon de volgende zaken regelt:
  • het laten brengen en halen van de tafels en stoelen,
  • het laten brengen en halen van de vuilcontainer,
  • adequaat functioneren van sanitair;
 • Hij of een aangewezen persoon de materiaal inventaris bijhoudt, en aanstuurt op reparaties en/ of aankomen als dit nodig dient te zijn.

Deze functie wordt momenteel vervuld door Sebas van den Hout.

 

Hoofd props en onderhoud

 • Aansturen van actieve leden op het gebied van materialen (wapens, props, kostuums)
 • Contact houden met de penningmeester
 • Indienen van financiële begroting voor benodigde materialen
 • Aanschaf van nieuwe props en vervaardigen van benodigde props in opdracht van hoofd spelleiding na goedkeuring door penningmeester
 • Onderhouden en reparatie van materialen van de vereniging

Deze functie is momenteel informeel vervuld door Steef de Jong.

Hoofd barzaken

 • Contact onderhouden met het bestuur
 • Barvoorraad beheren
 • Barinventaris beheren
 • Barrooster maken
 • Boodschappenlijst opstellen
 • Zorg dragen dat boodschappen gedaan worden (diverse passen in beheer bij bestuur)
 • Tijdens het evenement zo nodig zorg dragen voor extra inkopen
 • Zorg dragen dat iemand overgebleven spullen retour brengt

Deze functie wordt momenteel vervuld door Leon Maurer in samenwerking met de voorzitter, Maarten Rijnbeek


Raad van Advies

De Raad van Advies heeft een status aparte. De raad bestaat uit 3 tot 5 prominente leden met een langdurige ervaring met de vereniging, zijnde geen bestuursleden. Leden van deze raad worden voor deze functie gevraagd door het bestuur.

 • Ziet toe op het behoud van de spelwereld
 • Geeft ongevraagd advies aan het bestuur over belangrijke en ingrijpende zaken
 • Geeft advies op verzoek van het bestuur
 • Heeft alleen een adviserende rol

Deze functie wordt momenteel vervuld door Jacqueline Deurloo, Hiske Hartzema, Franka Lakeman en Nouchka Goosen.