Korte geschiedenis

Ons verhaal start op de wereld Fearûn. Daar staat een stad genaamd Ravenskeep. De stad Ravenskeep bestaat al vele jaren en bestaat uit een middeleeuwse stad met burcht. Het is juist die burcht, van oorsprong van de familie Ravenscar, waaraan de stad zijn naam te danken heeft. Tot een bepaald moment in de tijd was dit een van de vele steden op deze wereld. Totdat zich een aantal voorvallen voordeden waardoor Ravenskeep in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan...

Het begon allemaal met de trouwerij van Lord Mordred of Ravenscar en Lady Amber. Dit had vooral een heugelijk feest moeten zijn, maar werd al snel overschaduwd doordat er zielen werden gestolen. De broer van Lord Mordred, Bhalek, bleek hier een grote rol in te spelen. Een aantal zielen zijn na felle gevechten en duistere rituelen weer bij hun rechtmatige eigenaren teruggekomen. Bhalek werd voor onbepaalde tijd van de wereld Fearûn verbannen.

Enige tijd na het huwelijk wordt de zoon Jhaddar geboren, zoon van Lord Modred en Lady Amber. De stad krijgt steeds meer last van Orks en Lizardmen die al enige tijd interesse krijgen in de rijkdommen die de stad te bieden heeft. Verschillende belegeringen vinden plaats waarbij felle gevechten uitbreken. Tijdens deze gevechten 'verdwijnen' wel eens personen onder wie ook Lord Mordred en Storm Shadowweaver. Deze personen komen ook weer terug, al dan niet met hulp van de bewoners van Ravenskeep. Helaas resulteren de aanhoudende problemen uiteindelijk wel in de dood van Lord Mordred en Storm Shadowweaver.

De stad heeft inmiddels dermate de aandacht van de goden getrokken, dat deze zich actief bezig gaan houden met de stad. Dit resulteerde in het feit dat een van de goden de stad 'verplaatst' naar de wereld Mordath. Ook de directe omgeving van de stad zoals de begraafplaats, de riolen en catacomben, worden verplaatst. De grote witte magiër Geldron laat zich (opnieuw) zien en meer magische invloeden manifesteren zich. Kort na de verplaatsing wordt Lady Amber vermoord en overlijdt ook de zoon van haar en wijlen Lord Mordred, Jhaddar. Lord Viper Mc Pie erft de burcht, maar laat het leiderschap van de stad over aan de burgermeeste Hubert von Dunkelheim. Wat later bekend wordt, is dat Hubert von Dunkelheim het alleen overdag voor het zeggen heeft, maar dat 's nachts Garek Wormtongue de touwtjes stevig in handen heeft. Naar deze rolverdeling wordt later verwezen met dag- en nachtburgermeesters.