De kranten

De stad Ravenskeep kent sinds een aantal jaren een krant. De oudste en officiële krant van de stad heeft de naam De Holle Zerk. Hij wordt vóór elk evenement door het bestuur uitgebracht en leden kunnen daarin adverteren en artikelen toevoegen.

Er is een tijdje een tweede krant geweest, opgericht door enkele spelers en ontstaan als tegenpool van de officiële krant. Das Shield werd tijdens het evenement uitgebracht door spelers en bevatte daardoor altijd de laatste wetenwaardigheden. De twee kranten streden altijd om de eer van het beste bericht. De Holle Zerk claimde de enige juiste krant te zijn met correcte, op waarheid gebaseerde onafhankelijke nieuwsberichten. Das Shield stond vooral bekend om de scherpe en kritische actuele wetenswaardigheden. Daarbij werden roddels niet vermeden en lag de humor regelmatig op straat. Hierdoor heeft Das Shield de reputatie gekregen een roddelkrant te zijn. Beide kranten vulden elkaar goed aan en met name de roddelstatus van Das Shield werd tijdens de evenementen altijd zeer gewaardeerd. Momenteel ligt Das Shield al een tijdje stil; als iemand zich geroepen voelt als journalist, is er dus ruimte voor. 

Hieronder de diverse uitgaven van 2007-2014; latere edities worden nog aangevuld.

De Holle Zerk:                 Das Shield:
Juli 2006                 De eerste uitgave (2007)
April 2007                 De tweede uitgave (2007)
Augustus 2007                 De derde uitgave (2007)
September 2008                 -----
Mei 2009                 -----
September 2009                 -----
Mei 2010                 -----
 -----                 De vierde uitgave (maart 2011)
 -----                 De vijfde uitgave (mei 2011 - zaterdagochtend)
 -----                 De zesde uitgave (mei 2011 - zaterdagavond)
 -----                 De zevende uitgave (september 2011 - vrijdag)
 -----                  De achtste uitgave (september 2011 - zaterdagochtend)
 -----                 De negende uitgave (september 2011 - zaterdagavond)
 -----                  De tiende uitgave (september 2011 - zondag)
Mei 2012                 De elfde uitgave (mei 2012 - zaterdagochtend)
 -----
                De twaalfde uitgave (mei 2012 - zondagochtend)

 ----- 

                De waarheid (mei 2012 - zondagochtend)
 -----                 Ingezonden brief F.D. Honingraad aan Das Shield (mei 2012)

 ----- 

                De dertiende uitgave (september 2012 - zaterdagochtend)

 

                De viertiende uitgave (september 2012 - zondagochtend)

september 2013

                 -----

mei 2014 

                 -----